Taina dragostei inainte si dupa casatorie online dating recuperar arquivos word corrompidos online dating

Celula nervoasă o asemănăm cu un ghem de la care pleacă fire în multe părţi, cu rost de „telefoane”. Căsătoria este o Taină din cele şapte, tocmai ca să nu îngăduie într-însa atâta şerpărie de fărădelegi. Da, pentru cine nu vrea să înţeleagă, nici Dumnezeu n-a avut ce să zică decât aceasta: “Cine este nedrept să nedreptăţească mai departe, cine e spurcat să se spurce şi mai rău, cine e drept să facă dreptate şi mai departe, cine stă sfânt să se sfinţească şi mai mult.Creierul ar fi ghemul cel mare, sau „centrala telefonică”, prin care sufletul primeşte veştile şi trimite hotărârile sale tuturor „creieraşelor” mai mici, celulele nervoase împrăştiate în tot corpul. Cu toate acestea, în zilele noastre trebuie să strigăm amarnic: „Ridicaţi căsătoria din desfrânare, măcar la rânduiala dobitoacelor. Dar zic unii: „Noi putem şi fără binecuvântarea lui Dumnezeu! Iată, vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui” (Apoc. Şi mai zice ştiinţa că tot omul vine pe lume cu un anumit număr de celule nervoase.Ea fiind o putere arzătoare, ca una ce avea să sălăşluiască pe Dumnezeu într-însa, care este şi El tot foc, acum „născoceşte şi aprinde plăcerile trupului, ea însăşi fiind reţinută astfel în legătură pătimaşă cu simţurile” (Sf.Maxim Mărturisitorul, Scolia 18 după răspunsul la întrebarea 58).Voinţa l-a împins pe om ca să vrea numai ispita vicleanului (plăcerea) şi să ocolească povara naşterii de fii (ca pe o durere), căci a fost pândit omul şi în latura minţii şi a liberei voinţe.Mintea, care odinioară avea şi vedea pe Dumnezeu într-însa, acum e „templu al idolilor, având, în loc de un singur Dumnezeu, multe chipuri ale patimilor necurate” (Sf.Dorul după Dumnezeu s-a întors în pofta pătimaşă după trup.

„Foc de ocară este legea trupului, iar îmboldirea spre deprinderea patimilor este lumina lui şi pară de ocară este arderea cu care lucrează patimile.Adică darea pe faţă a unor lucruri privitoare la căsătorie şi în afara ei, dimpreună cu urmările lor, în cea mai mare parte necazuri fără îndreptare – şi rânduiala de urmat, pentru cine vrea să creadă şi să nu ajungă la acestea.«Erau multe şi mari pricinile pentru care trebuia un leac puternic ca acesta.Maxim Mărturisitorul, Scolia 9 după răspunsul la întrebarea 55).Mintea, nemaidepănând în sine vederea lui Dumnezeu, stăpânitorul lumii acesteia [satana] a încâlcit-o în înfăţişările celor supuse simţurilor.

Search for taina dragostei inainte si dupa casatorie online dating:

taina dragostei inainte si dupa casatorie online dating-89

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “taina dragostei inainte si dupa casatorie online dating”

  1. “I’m here in New York, so [the film’s screenwriter] Tina Fey better be hiding,” she jokingly warned, “or I’m going to find her and [the film’s producer] Lorne Michaels.